ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ - ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

Η διάταση της νεφρικής πυέλου ονομάζεται υδρονέφρωση. Δεν είναι απαραίτητη η παθολογική απόφραξη της αποχετευτικής οδού του νεφρού για να δημιουργηθεί υδρονέφρωση.

Σε τι οφείλεται η υδρονέφρωση????

Σε πολλές καταστάσεις οφείλεται η υδρονέφρωση. Οι κυριότερες είναι:

Πώς διαγιγνώσκεται??

Η υδρονέφρωση συνήθως ανακαλύπτεται στο υπερηχογράφημο Β επιπέδου .Οι γονείς θα πρέπει να συμβουλεύονται παιδοχειρουργό για προγεννητική συμβουλή.

Επίσης σε υποτροπιάζοντα επεισόδια ουρολοιμώξεων μπορεί να διαγνωσθεί υδρονέφρωση.

Ακόμη διαγιγνώσκεται και ως τυχαίο εύρημα σε παιδιά που έρχονται στο Παιδοχειρουργό για άλλο λόγο( κοιλιακό άλγος, τροχαίο, κ.α)

Η εξέταση εκλογής είναι το υπερηχογράφημα Ν.Ο.Κ , όπου και θα ανάδειξη το πρόβλημα .Ανάλογα την εκτίμηση του Παιδοχειρουργού μπορούν να προστεθούν και άλλες απεικονιστικές ή αιματολογικές εξετάσεις. Πολλές φορές μπορεί να χρειασθεί η συμμετοχή νεφρολόγου.

Ποια είναι η θεραπεία??

Ανάλογα το πρόβλημα υπάρχει και η κατάλληλη θεραπεία.

Αυτή μπορεί να είναι η Πυελοπλαστική στη στένωση Πυελο-ουρητηρικής . Επίσης μπορεί να χρειάζεται κυστεοσκoπική θεραπεία απλώς και μόνο συντηρητική θεραπεία. Όλα τα παραπάνω θα τα κρίνει ο θεράπων Παιδοχειρουργός.