ΠΥΛΩΡΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ - ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

Τι είναι η πυλωρική στένωση?

Είναι αποτέλεσμα υπερτροφίας της κυκλοτερούς και επιμήκους στοιβάδας του πυλωρού του στομάχου και έιναι η συχνότερη χειρουργική αιτία εμέτων στα βρέφη. Έχουν μεγαλύτερη επίπτωση τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια 4:1 . Η ηλικία εμφάνισης της νόσου είναι μεταξύ 2 εβδ-2 μηνών ζωής. Υπάρχει κληρονομικότητα και είναι 4 φορές πιο συχνή σε απογόνους μητέρων με πυλωρική στένωση.

Ποια είναι η κλινική εικόνα?

Τα πάσχοντα βρέφη είναι τελειόμηνα βρέφη με φυσιολογική θρέψη και ανάπτυξη μέχρι την ηλικία των 2 εβδομάδων.

Τα πάσχοντα βρέφη εμφανίζουν ρουκετοειδής μη χολώδους εμέτους μετά από κάθε γεύμα και χάνουν βάρος.Χρακτηριστικό είναι ότι μετά από κάθε ρουκετοειδή έμετο τα βρέφη έχουν αίσθημα πείνας. Σε πολύ βαριές μορφές τα βρέφη διακομίζονται στο Νοσοκομείο με πολύ μεγάλο βαθμό αφυδάτωσης.

Πώς γίνεται η διάγνωση ?

Εκτός από την κλινική υποψία η διάγνωση επιβεβαιώνεται με υπερηχογράφημα πυλωρού από έμπειρο Παιδο-ακτινολόγο. ‘Όταν το πάχος της μυϊκής στοιβάδας είναι πάνω από 3mm και το μήκος του πυλωρού μεγαλύτερο από 14 mm θεωρείται παθολογικό για υπερτροφική πυλωρική στένωση ( εικόνα 1).

Εικόνα 1.

Ποια είναι η διαφορική διάγνωση?

Ποια είναι η θεραπεία?

Η θεραπεία είναι μόνο χειρουργική .Υπάρχει μια παλαιά μελέτη η οποία υποστήριζε την συντηρητική αντιμετώπιση της πυλωρικής στένωσης, αλλά έχει εγκαταλειφτεί.

Η χειρουργική θεραπεία δεν είναι επείγουσα , αλλά επείγον πρέπει να αντιμετωπιστεί η αφυδάτωση του βρέφους.

Η χειρουργική προσπέλαση μπορεί να είναι με την κλασική ανοικτή χειρουργική ή πλέον και με την λαπαροσκόπηση. Η ομάδα μας έχει την τιμή να έιναι από τις πρώτες που αντιμετώπισε αμιγώς λαπαροσκοπικά πυλωρική στένωση σε βρέφος στην Ελλάδα.( εικόνα 2).

Εικόνα 2.