ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

Η Παιδιατρική Ουρολογία είναι ένα ευρύ φάσμα Παιδοχειρουργών νοσημάτων που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα των Παιδιών. Όλοι οι επαρκείς Παιδοχειρουργοί έχουν εκπαιδευτεί στην αντιμετώπισή και θεραπεία των παιδο-ουρολογικών παθήσεων.Απο την άλλη υπάρχουν ουρολόγοι που έχουν κάνει επίσημη μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική Ουρολογία έτσι ώστε να έχουν την ικανότητας ορθής θεραπείας των Παιδο-ουρολογικών παθήσεων. Tα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες οπότε οι συνάδελφοι που ασχολούνται με ενήλικες δεν μπορούν να θεραπευόσουν τους μικρούς ασθενείς.

Οι Παιδο-ουρολογικές παθήσεις που αφορούν το Παιδοχειρουργό είναι:

Το παραπάνω φάσμα παθήσεων είναι οι πιο συχνές παιδο-ουρολογικές παθήσεις που αντιμετωπίζουμε στην καθημερα κλινική πράξη. Οι γονείς πρέπει να απευθύνονται σε Παιδοχειρουργούς ή κατάλληλα εκπαιδευμένους Παιδο-ουρολόγους για την ορθή αντιμετώπιση.