ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική ή ελάχιστα επεμβατική Χειρουργική είναι πλέον τεχνική εκλογής για πολλές παθήσεις.

Η Τεχνική αυτή πλέον απαριθμεί τριάντα χρόνια χρήσης και ξεκίνησε από τους γυναικολόγους. Μετά την χρησιμοποίησαν οι Γενικοί Χειρουργοί και τέλος από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ΄’μπήκε’ στη ζωή των Παιδοχειρουργών.

Στο εξωτερικό η επάρκεια των Παιδοχειρουργών χαρακτηρίζεται και από επάρκεια στης Λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις.

Οι Λαπαροσκοπικές Επεμβάσεις που συχνά γίνονται στα Παιδιά είναι: