ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ - ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

Κρυψορχία:

Τι είναι η κρυψορχία?

Η κρυψορχία είναι η μη κάθοδος του όρχεως στο όσχεο. Μπορεί να είναι μονόπλευρη η αμφοτερόπλευρη. Ο όρχις μπορεί να ψηλαφάτε στον βουβωνικό σωλήνα αλλά μπορεί να είναι και μέσα στην κοιλιά.(φώτο 1)

Ποια είναι η συχνότητα;

Για τον όρχι οποίος ψηλαφάτε η συχνότητα στα τελειόμηνα νεογνά είναι 3-5% και αυξάνεται με την προωρότητα.

Περίπου 1 στα 5 παιδιά με κρυψορχία πάσχουν από ενδοκοιλιακή κρυψορχία, δηλαδή ο όρχις είναι εντός κοιλίας.

Παράγοντες κινδύνου επίπτωσης κρυψορχίας;

Εξωσωματική γονιμοποίηση θεωρείται προδιαθεσικός παράγοντας χωρίς να έχει αποδειχθεί σε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες. Επίσης η πρωορότητα παίζει ρόλο στην δημιουργία της κρυψορχίας

Παρακολούθηση της κρυψορχίας;

Νεογνό το οποίο γεννιέται με κρυψορχία πρέπει να εξετάζεται από παιδοχειρουργό έτσι ώστε να γίνεται ακριβής διάγνωση . Στη συνέχεια γίνεται παρακολούθηση του νεογνού με κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα μέχρι την ηλικία των 6 μηνών όπου και ο όρχις θα βρίσκεται στην τελική του θέση .Τότε ο παιδοχειρουργός θα βάλει την ένδειξη της χειρουργικής παρέμβασης με την κατάλληλη τεχνική , ανάλογα το είδος της κρυψορχία.

Χειρουργική παρέμβαση

Με τις νεότερες μελέτες και με τις πρόσφατες οδηγίες της Αμερικάνικής Εταιρίας Παιδιατρικής Ουρολογίας , η κρυψορχία πρέπει να διορθώνεται μεταξύ των 9-12 μηνών ζωής .Μετά από τους 12 μήνες επέρχονται μη αντιστρέψιμες βλάβες σε σημαντικές δομές του όρχεως.

Η επέμβαση της κρυψορχίας ονομάζεται ορχεοπηξία και στο πλείστων των περιπτώσεων ο μικρός ασθενείς χειρουργείται το πρωί και εξέρχεται μετά από κάποιες ώρες από το Νοσοκομείο.

Οι ενδοκοιλιακοί όρχεις πλέον χειρουργούνται λαπαροσκοπικά με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ο κ.Διονύσης έχει αναλάβει αρκετές περιπτώσεις δύσκολων ενδοκοιλιακών όρχεων οι οποίοι έχουν αποκατασταθεί λαπαροσκοπικά σε ένα οι σε δύο χρόνους, με άριστα αποτελέσματα.Επίσης ο κ .Διονύσης προσφέρει τις υπηρεσίες στου και σε άλλους Παιδοχειρουργούς για την αντιμετώπιση δύσκολων κρυψορχιών.