ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Παιδοχειρουργός Θεόδωρος Διονύσης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ιλίον Αττικής. Τελείωσε την Ιατρική Σχολή το 2000 και εκπλήρωσε την στρατιωτική του θητεία το 2003 ως στρατιώτης Υγειονομικού, με τιμητική εύθυμων μνεία λόγω των ιατρικών του Υπηρεσιών. Το 2003 μετέβει στο Κ.Υ-Κ.Θ. ΛΕΡΟΥ όπου και υπηρέτηση στην Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ως αγροτικός ιατρός. Σε αυτή την περίοδο συμμετείχε ενεργά σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, με μεγάλο αριθμό επεμβάσεων οξέως τραύματος και λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Στη συνέχεια από το 2005-2007 εργάστηκε στην Α’ Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων ‘Παν& Αγλ. Κυριακού’ και συνέχισε και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στην Γενική Χειρουργική στο Α.Ο.Ν.Α ‘Αγιος Σαββας’. Το 2009 συνέχισε την εκπαίδευση του στην Παιδοχειρουργική στα Νοσοκομεία Παίδων Πεντέλης και ‘Παν. & Αγλ. Κυριακού. όπου και εκπλήρωσε την εκπαίδευσή του.

Το 2012 μετέβει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου ‘St’ Georges’ ;όπου στο βαθμό του (αμ.) Επιμελητή –Hon. Clinical Fellow SpR, εκπαιδεύτηκε στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και στην Παιδιατρική Ογκολογία. Από το 2013 μέχρι και σήμερα είναι ιδιώτης Παιδοχειρουργός.

Ο Παιδοχειρουργός είναι κάτοχος πολλών αναγνωρισμένων διπλωμάτων, όπως A.P.L.S και. ,A.T.L.S. Είναι πιστοποιημένος για F.A.S.T υπέρηχο και Bed side procedures in trauma. Επίσης είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρίας Παιδιατρικής Ογκολογίας και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής μελέτης Νευροβλαστώματος. Επίσης είναι μέλος σε πολλές Ευρωπαϊκές Ιατρικές Ενώσεις και μέλος της Ελληνικής Παιδοχειρουργικής Εταιρίας. Έχει ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με μεγάλα Βρετανικά Νοσοκομεία Παίδων με αποτέλεσμα την άμεση επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Ο ιατρός είναι διεθνώς αναγνωρίσιμος λόγω του πλούσιου συγγραφικού του έργου αλλά και λόγω των δεσμών του με την Μεγάλη Βρετανία.

Ο Παιδοχειρουργός Θεόδωρος Διονύσης έχει συμμετέχει ως χειρουργός και βοηθός σε πάνω από 2000 επεμβάσεις με τον κύριο όγκο να αντιπροσωπεύει παιδοουρολογικές επεμβάσεις και επεμβάσεις γενικής παιδοχειρουργικής.

Ιδιαίτερη εκπαίδευση έχει στην Ελάχιστα Χειρουργική Παιδοχειρουργική και Παιδο-ουρολογία , αλλά και στην Παιδιατρική Ογκολογία.

Ο Παιδοχειρουργός Θεόδωρος Διονύσης σήμερα είναι Διευθυντής Παιδοχειρουργός στην ‘Ευρωκλινική Πάιδων’, σύμβουλος Παιδοχειρουργός στην Μονάδα Νεογνών του μαιευτηρίου ‘ΡΕΑ’, εξ. συνεργάτης στα Νοσοκομεία ‘Ιασώ Παίδων, Ιατρικό Αθηνών και Μητέρα και Παιδοχειρουργός στην Αθηναϊκή Κλινική. Ενίοτε προσφέρει τις υπηρεσίες του και στο ‘Ωνάσειο’ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Ο κ. Διονύσης απο 2/2017-2/2018 υπηρέτησε ως Διευθυντής Παιδοχειρουργός στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία St Georges και Epsom&St Heliers του Λονδίνου. Στη δικαιοδοσία του είχε το ιατρείο των ορθοπρωκτικών ανωμαλιών και μεγακόλου του Νοσοκομείου και την προγεννητική διάγνωση των προγεννητικών ανωμαλιών. Ο κύριος Διονύσης κατά την περίοδο αυτή εκτός την διενέργεια σοβαρών κσι πολύπλοκων επεμβάσεων (Νεογνική Χειρουργική , Παιδοογκολογία και Βαρύ Τραύμα κ.α). είχε την υπευθυνότητα για την εκπαίδευση νέων Παιδοχειρουργών και την αξιολόγηση της πορείας αυτών.

Τέλος ήταν ομιλητής και εκπαιδευτής σε άλλα συναφή της Παιδοχειρουργικής Κλινικής τμήματα και μέλος επιτροπών αντιμετώπισης πολύπλοκων ασθενών.