ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ - ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

Τι είναι η βουβωνοκήλη?

Συνήθης κατάσταση που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία, η οποία προκύπτει από ανοικτό ελυτροπεριτονα’ι’κό πόρο (λοξή κήλη). Μέσα από αυτό το ‘άνοιγμα΄ μπορεί να εισέρχονται ενδοκοιλιακά όργανα όπως έντερο, ωοθήκες κ.τ.λ με κίνδυνο αυτά τα όργανα να υποστούν περίσφιξη.

Είναι επείγουσα η διόρθωση της βουβωνοκήλης?

Είναι δυνητικά επείγουσα , διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος περίσφιξης και στραγγαλισμού ενδοκοιλιακού οργάνου. Στα αγόρια υπάρχει και κίνδυνος έμφρακτου του ομόπλευρου όρχεως , λόγω της ισχαιμίας από πίεση των ορχικών αγγείων.

Ποιες άλλες παθήσεις προσομοιάζουν την βουβωνοκήλη?

Ποια είναι η κλινική εικόνα της βουβωνοκήλης?

Μπορεί να εμφανισθεί τυχαία ως διόγκωση οσχέου ή μηροβουβωνικής χώρας (εικόνα ).Σε περιπτώσεις περίσφιξης το παιδί έχει εικόνα απόφραξής με έντονο κλάμα , εμέτους και αδυναμία λήψης τροφής. Η τελευταία κατάσταση είναι επείγουσα.

Εικόνα

Ποια είναι η θεραπεία ?

Όταν πρόκειται για περισφιγμένη βουβωνοκήλη και δεν υπάρχουν σημεία γάγγραινας του ενδοκοιλιακού σπλάχνου πρέπει να επιχειρείται η ανάταξη του σπλάχνου και να χειρουργηθεί το παιδί μετά από 48 ώρες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρειάζεται η χειρουργική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης. Μπορεί να γίνει με την κλασική ανοικτή μέθοδο η ακόμα και λαπαροσκοπικά. Σε νεότερες μελέτες τα αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα και στις δύο τεχνικές.

Η παρακάτω εικόνα αφορά λαπαροσκοπική εικόνα βουβωνοκήλης στα παιδιά